مکالمه : او آنجاست

hes-over-there

Conversation : He’s over there.

jennifer-miller-02

Excuse me. Are you Steven Carson?

ببخشید.شما استیون کارسون هستید؟

david

No, I’m not, He’s over there.

نه نیستم. او آنجاست.

jennifer-miller-02

Oh, I’m sorry.

اوه .معذرت میخوام

Steven? This is your book.

استیون؟ این کتاب توست.

steven

Oh, it’s my math book! Thanks.

You’re in my class, right?

اوه. این کتاب ریاضی امه! ممنون

شما تو کلاس من هستید، درسته؟

jennifer-miller-02

Yes, I am. I’m Jennifer Miller.

بله. هستم. من جنیفر میلرم.

steven

It’s nice to meet you.

از دیدنت خوشوقتم.

steven

Hey, David, this is Jennifer.

She’s in our math class.

هی دیوید.این جنیفر میلره.

او تو کلاس ریاضیمونه.

david

Hi, Jennifer.

سلام ، جنیفر

jennifer-miller-02

Hi, David.Nice to meet you.

سلام دیوید.از دیدنت خوشوقتم.


یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × = 6