اصطلاح مشکوک شدن : Smell a rat

smell-a-rat

اصطلاح smell a rat که به معنای مشکوک شدن است در بسیاری از فیلم ها و مکالمات روز مره به کار میرود. در این نوشته با این اصطلاح بیشتر آشنا می شوید.


Feel that something is wrong

احساس کردن اینکه چیزی اشتباه است


A : How come the front door is open? Didn’t you close it before we went shopping?

A : چرا در جلویی بازه؟ قبل از اینکه بریم خرید نبستیش؟

B : I’m sure I did. I can’t understand it.

B : من مطمئنم بستم. نمی فهمم.

A : Frankly, I smell a rat.

A : راستش من مشکوک شدم.

B : Me, too. I’m convinced that something is definitely wrong here.

B : من هم همین طور.من مطمئنم که یک جای کار اشتباه است.

A : We’d better call the police.

A : بهتره با پلیس تماس تماس بگیریم.

3 پاسخ

  1. عالی می شه از این استفاده کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    واقعاً ممنونم از زحماتی که میکشید

    1. خواهش می کنم. خوشحالم که مورد پسند شما قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 × = 6