آرشیو دسته : اصطلاحات

به هنگام یادگیری زبان انگلیسی، احتمالا شما وقت بسیاری به یادگیری کلمات جدید اختصاص میدهید. اما لغات  همیشه به تنهایی در جملات معنادار نیستند بلکه با قرار گرفتن در کنار دیگر کلمات در قالب عبارات، معنای متفاوتی به خود می گیرند. اصطلاحات از پرکاربردترین این عبارت ها می باشند که تنوع و فراوانی زیادی در زبان انگلیسی دارند. بدون این اصطلاحات، انگلیسی بسیاری از تنوع و جذابیت خود را چه در گفتار و چه در نوشتار از دست می دهد. پس با استفاده از اصطلاحات می توانیم به گفتار و نوشتار خود رنگ و روی تازه ای ببخشیم و آنها را...